WYSYŁKA i ZWROTY

Ku zadowoleniu naszych  klientów współpracujemy z najlepszymi kurierami w kraju; DPD, UPS, DHL

Towar zawsze wysyłamy w dyskretnym opakowaniu, bez żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki. Wszystkie zamówienia realizujemy w ciągu  24h od  zaksięgowania wpłaty. Towar wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej  zostanie dostarczony do 3 dni  od chwili nadania paczki.

             Zasady Składania Zamówień i Realizacja 

1.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (jednakże sklep cupidolov.pl dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów – informacja o przerwach komunikowana jest w sklepie cupidolov.pl)

2.     Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie. Sklep cupidolov.pl nie prowadzi wysyłek w soboty i niedziele. Zamówienia składane w piątki oraz w weekendy są realizowane od poniedziałku – zgodnie z kolejnością wpływania zamówień.

3.     Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Klienta poprzez kontakt ze sklepem cupidolov.pl za pomocą poczty e-mail, biuro@cupidolov.pl  bądź kontakt telefoniczny 570009906 

4.     Bezpośrednio po złożeniu zamówienia w Sklepie, Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji  - zestawienie obejmujące:

  ->   numer i datę zamówienia,
  ->   status zamówienia,  
  ->   wybrane produkty,
  ->   ilość zamawianych produktów,
  ->   adres dostawy,
  ->   wartość zamówienia,
  ->   forma płatności,
  ->   sposób i koszty wysyłki,
  ->   fakturę pro-forma

Koszty wysyłki: DPD, UPS, DHL

 Kurier przedpłata

- zamówienie do 100 zł = 16 zł

- zamówienie od 101 do 300 zł = 12 zł 

 Kurier przedpłata (zamówienie powyżej 300 zł) - Gratis!!     DOTYCZY TYLKO PRZEDPŁATY NA KONTO!!

 Kurier pobranie - 24 zł   UWAGA!! Przed wysłaniem zamówienia pracownik sklepu kontaktuje się  telefoniecznie lub wysyłając wiadomość email  do  Klienta w celu weryfikacji zamówienia. Brak kontaktu z  Klientem uznawany jest jako fałszywe zamówienie. 

 Paczkomaty InPost 

- zamówienie do 100 zł = 9 zł

- zamówienie powyżej 100 zł =  Gratis!!      DOTYCZY TYLKO PRZEDPŁATY NA KONTO!!

Uwaga!!  Z powodów technicznych nie mam możliwości wysyłki za pośrednictwem InPOST (PACZKOMATY) produktów marki ANAIS-APPAREL. Przepraszamy za utrudnienie i prowadzimy wytęrzone prace nad wprowadzeniem możliwości tak owej wysyłki.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
1.44. pisemnie na adres: ul. Towarowa 60 32-800 Brzesko ;
1.45. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@cupidolov.pl;

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Towarowa 60 32-800 Brzesko. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.